اهل البیت فی مصر: عده من الباحثین و المفکرین المصریین
31 بازدید
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نقش: جمع آوری کننده
شابک: 978-964-8889-26-0
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی