به فرمانبرداری از دستورات امام تقید محض داشت (سلوک سیاسی و اخلاقی شهید قدوسی)
43 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) دی 1387 - شماره 38 )(5 صفحه - از 26 تا 30)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی