پس از انقلاب طرفدار عفو و رأفت بود (مروری بر کارنامه علمی و عملی شهید آیت الله قاضی طباطبائی)
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) بهمن 1388 - شماره 51 )(10 صفحه - از 17 تا 26)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی